Medewerkers

Jean Roefstra

Jean Roefstra is als historisch archeoloog o.a. verbonden aan het archeologisch depot Noord-Holland. Onderzoeksgebieden zijn de Middeleeuwen, kastelen, domeinhoven, de graven van Holland en het (internationale) onderzoek naar de aanwezigheid van de tempelieren in Nederland. In de afgelopen 30 jaar was hij betrokken bij onderzoek in binnen- en buitenland, met name in België en Frankrijk.

 

Michel Tuin

Michel Tuin is de stille kracht achter Stichting Historische Archeologie. Zijn interesse gaat uit naar de periode van de 10de tot 14de eeuw, specifiek de verdedigingswerken in Frisia, het ontstaan van kastelen en steden in Holland en de orde van Sint Jan in het algemeen.
 
 
 

Jos Kleijne

Jos Kleijne is zelfstandig archeoloog en onderzoeker. Zijn bedrijf, MAK Onderzoek & Advies, is gespecialiseerd in het onderzoek en advies op hetgebied van archeologie van de Late Prehistorie (Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd) en de relatie tussen archeologie, erfgoed en digitaletoepassingen (metadata, Linked Data, semantische netwerken, etc.). Gedurende drie jaar heeft hij als onderzoeker Late Prehistorie bij deRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gewerkt. Hier heeft hij ervaring opgedaan in het uitwerken van oud archeologisch onderzoek (Odysseeprojecten) en zaken die met Archis (het landelijk Archeologisch InformatieSysteem) samenhangen. Daarnaast is hij betrokken bij zowel de jaarlijkse Metaaltijdendag en -bundel als Archeologie et Gobelets (een internationaal gezelschap van onderzoekers gericht op de Klokbekercultuur). Bij de Stichting Historische Archeologie is hij nu als adviseur betrokken.