De pers over ‘Kasteel Assumburg’

Historisch boekje verademing

 

Bron: Dagblad Kennemerland 17-06-2011
 
door: Jan Butter, foto: Ronald Goedheer

 

Beverwijk – Historische publicaties verzanden vaak in details. Niet om doorheen te komen. Een verademing is het boekje ‘Kasteel Assumburg’ van Michel Tuin: in bondige, klare taal en nog historisch verantwoord ook.
 

Het woord ‘boekje’ klinkt wat oneerbiedig, maar het telt slechts 34 pagina’s. In kort bestek komt er van alles aan bod over Assumburg: de ontstaansgeschiedenis, de verbouwingen, de archeologie en de bewoners met de familie Van Assendelft voorop. En niet te vergeten: de pas aangelegde classicistische kasteeltuin.
Verder besteedt Michel Tuin aandacht aan de opmerkelijke gordel van een tiental kastelen dat na 1250 in Beverwijk en Heemskerk verrees. Alleen Assumburg en Marquette zijn overgebleven.

 

De tekst is volgens recente, wetenschappelijke inzichten. Dat is een vooruitgang. Tot nu toe was er over Assumburg, in gebruik als Stay Okay Hostel, slechts een oppervlakkig stenciltje. Naast verspreide artikelen en moeilijke studies. Tip: laat vertalingen maken. Leuk voor de buitenlandse hotelgasten.
Een aspect komt minder aan bod: de volks- en spookverhalen over Assumburg. Die horen er wel bij, al zijn ze verzonnen. Dat zeg je er gewoon bij. Een waargebeurd verhaal staat er wel in: over Catherine le Chasseur, de vrouw van Gerrit van Assendelft. Zij kreeg de doodstraf voor valsemunterij.

 

Verder ziet het boekje er vlot uit en is het rijk geïllustreerd. Kortom, het smaakt naar meer. Goed nieuws is dat Michel Tuin en zijn kompaan Jean Roefstra, samen opererend als Stichting Historische Archeologie, een reeks boekjes over de plaatselijke kastelen van plan zijn.

 

De prijs is vriendelijk: €4,50.
 

terug naar B E S T E L L E N