Projecten

De Stichting Historische Archeologie (S.H.A.) is betrokken bij diverse projecten op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De radioserie Historische verkenningen en de in 2011 gestarte reeks Kastelen in Beverwijk en Heemskerk zijn lang lopende projecten op lokaal en regionaal niveau.

 

De betrokkenheid bij de reconstructie van de hoofden van Brederode is van nationaal belang. Het tempelieren onderzoek en de rapportage over Zaamslag wordt met interesse gevolgd tot buiten onze landsgrenzen.

 

Er staan verschillende projecten en publicaties op stapel waarvan de voorbereidingen zich al in een ver gevorderd stadium bevinden.

 

Verder verzorgt S.H.A. de inrichting van tentoonstellingen, het houden van excursies, lezingen en presentaties. Neemt u contact met ons op voor informatie of vragen.

Lopende projecten:

 • Project/onderzoek Zaamslag (ZLD) i.s.m. Richard Lensen
 • Radioserie Historische Verkenningen i.s.m. Radio Beverwijk
 • Publicatie Van Scupildhem tot Heemskerk
 • S.H.A. publieksreeks Kastelen in Beverwijk en Heemskerk
 • Publicatie ‘De oudste kerk van Heemskerk archeologisch bekeken.’
 • Kasteel Brederode
 • Tempelieren onderzoek in Nederland
 • Afgeronde projecten:

 • Abdij van Egmond
 • S.H.A. Literatuurlijst/publicaties
 • Toekomstige projecten:

 • Publicatie Oud Haerlem (Heemskerk)
 • Geofysisch onderzoek voorburcht Oosterwijk (Beverwijk)
 • Geofysisch onderzoek Hospitaal -en Tempelierssite (Zaamslag)
 • Congres De Lage landen en de kruistochten