Tempelieren onderzoek Zaamslag

De Stichting Historische Archeologie is betrokken bij een langdurig project in Zaamslag.

 

In 2008 ontstond een samenwerking op verzoek van Jan Hosten van de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders (VSTH) te Ieper tussen Jean Roefstra, onder andere ook verbonden aan het provinciaal depot voor bodemvondsten Noord-Holland en deskundige op het gebied van de aanwezigheid van de Tempeliers in Nederland, en met Richard Lensen (student archeologie) en de heer De Zeeuw van het Schelpenmuseum te Zaamslag.

 

De Stichting Historische Archeologie heeft besloten het onderzoek van Richard Lensen te ondersteunen en streeft naar het behoud, onderzoek en bescherming van de terreinen waarop de Tempeliers en later de Hospitaalridders zich ooit vestigden. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

 

Een van de belangrijke doelen is het catalogiseren en determineren van de archeologische vondsten die in de afgelopen 20 jaar verzameld zijn op de terreinen.
Het tweede doel is het uitgeven van een wetenschappelijk rapport waarin de vondsten, inzichten en conclusies besproken worden mbt de bewoningsgeschiedenis van de terreinen. Het derde doel is het voortzetten en het bevorderen van het onderzoek naar de aanwezigheid van de Tempeliers en Hospitaalridders in Zaamslag. Als gevolg van bovenstaande doelen wordt er gestreefd naar een publicatie die alles zal omvatten.

 

Binnenkort zal verschijnen in de congresbundel van de VSTH; Onderzoek naar de Tempelorde in het voormalige graafschap Holland. Een historisch -archeologische aanpak, door Jean Roefstra.

 

Richard Lensen schreef eerder de bundel; De Tempeliers in Zaamslag 1200-1312.

 

Het Schelpenmuseum (waarin de archeologische prive collectie te bewonderen is van Zaamslag en omstreken) is te bezoeken op vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur (tussen 17.00 en 18.00 uur gesloten), zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur (tussen 12.00 en 13.00 uur gesloten) of op afspraak (0115-431233) Plein 3 in Zaamslag , entree; gratis.

 
S.H.A. assisteert bij de inventarisatie van de bodemvondsten van de Tempelhof in Zaamslag (ZLD). Het eindrapport verschijnt in 2012.
 

Krantenartikel 2010

 

Stuurt u een e-mail voor info of mededelingen.