Project Kasteel Brederode

Reconstructies van Willem I van Brederode (ca.1236 – 1285) en Hildegonde van Voorne (ca.1230 – 1302)

 

Gedeputeerde Sascha Baggerman van de provincie Noord-Holland onthulde op woensdag 23 februari jl. de gezichtsreconstructies van heer Willem I van Brederode en zijn vrouw Hildegonde. De combinatie van forensische wetenschap, archeologie, anatomie en kunstenaarschap door fysisch antropoloog Maja d’Hollosy hebben geleid tot een levensecht resultaat waardoor men oog in oog komt te staan met het verleden.

 

De heer Van Brederode was een van de belangrijkste ridders van graaf Willem II, (de latere rooms-koning) en Floris de vijfde.
Door gezichtsreconstructie weten we nu hoe de (bouw)heer en -dame van het Kasteel van Brederode (Santpoort) er vroeger uitzagen. Dat is uniek, omdat er geen afbeeldingen beschikbaar zijn van personen uit die periode in Noord-Holland en omdat veel adellijke skeletten door verwoesting verloren zijn gegaan. Deze skeletten zijn bewaard gebleven omdat de provincie Noord-Holland de botten bewaard heeft na de opgraving bij de Engelmunduskerk te Velsen in het archeologisch depot te Wormer.

 

Jean Roefstra die als onderzoeker (o.a. verbonden aan het provinciaal depot en de Stichting Historische Archeologie (S.H.A.)) al in de jaren negentig onderzoek deed naar de identiteit van dit middeleeuwse echtpaar, zag zijn droom vervuld worden.

 

De provincie gaf opdracht voor het maken van de gezichtsreconstructies vanwege de grote cultuurhistorische waarde. Noord-Holland wil hiermee het rijke Noord-Hollandse verleden zichtbaar maken. Na de onthulling worden de reconstructies tijdelijk opgeslagen in het provinciale depot. In 2013 kan iedereen de reconstructies komen bewonderen in het nieuwe, nog te bouwen Archeologisch Informatiecentrum in Castricum. Ook andere archeologische vondsten die nu nog opgeslagen liggen in Wormer, worden dan voor een breed publiek toegankelijk.

Nieuws en Pers

 
Nieuwsuitzending RTVNH d.d. 23-02-2011 (item Brederode op 14 min. 21 sec)
 
Artikel Volkskrant – februari 2011

Foto’s

 

Foto: Studio John Meijer

Foto: Studio John Meijer

Willem van Brederode Foto: S.H.A.

Hildegonde van Voorne Foto: S.H.A.