Abdij van Egmond

Project Abdij van Egmond

 

De Stichting Historische Archeologie is betrokken bij een langdurig project in en met de abdij van Egmond. In het jaar 2006 ontstond een samenwerking tussen Jean Roefstra, onder andere ook verbonden aan het provinciaal depot voor bodemvondsten Noord-Holland, en Prof.dr. E.H.P. Cordfunke.

 

Beiden hebben het initiatief genomen om de archeologische bodemvondsten, die zich sinds de jaren veertig van de vorige eeuw op de zolder van de abdij van Egmond bevonden, te bestuderen, te catalogiseren en over te brengen naar het provinciaal depot te Wormer. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de abdij van Egmond en de provincie Noord-Holland.

 

Een van de belangrijke doelen is het toegankelijk maken van de archeologische collectie, behoud voor de verre toekomst van de vondsten, restauratie en onderzoek. Het tweede doel is de stichting van een museum in de abdij van Egmond waar de belangrijkste en meest tot de verbeelding sprekende vondsten permanent tentoongesteld kunnen worden. Het ligt in de bedoeling om dit voor jong en oud aantrekkelijk te maken.

 

Derde doel is het uitgeven van een wetenschappelijk boek waarin onder andere de nieuwste inzichten besproken worden aangaande de ontstaansgeschiedenis van de abdij.

 

Het vierde doel is het stichten van een waardig rustplaatsgedenkteken van de graven en gravinnen van Holland die daar begraven zijn (geweest).

 

Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de abdij van Egmond, de directeur van de kaarsenmakerij de heer J. Ranzijn en de provincie Noord-Holland.

 

Inmiddels zijn de eerste doelen bereikt. De vondsten zijn grotendeels overgebracht naar het archeologisch depot en donderdag 31 januari 2008 wordt de tentoonstelling; Bodemschatten van de abdij van Egmond officieel geopend in de kaarsenmakerij.

 

Vanaf vrijdag 1 februari 2008 is de tentoonstelling voor het publiek toegankelijk.

 

Bezoekt u ook de website van Historische vereniging Egmond

 

Info & links

 
Het boek Abdij van Egmond is eind juni 2010 verschenen bij de Walburgpers

 

Cordfunke, E.H.P.
De Abdij van Egmond : archeologie en duizend jaar geschiedenis / E.H.P. Cordfunke ; met bijdragen van E. den Hartog, G.J.R. Maat en J. Roefstra. – Zutphen : Walbug Pers, 2010. – 200 p. : ill. – Met lit. opg., reg. – ISBN 978-90-5730-666-2

 

Voor verdere informatie: site Walburgpers