Afl. 19 – 2011 Het kasteel Banjaert

Historische verkenningen
Iedere maandagavond vanaf 20.00 uur

 

27 juni 2011

 

De zoektocht naar het kasteel Banjaert

 

gast: Jean Roefstra

 

Al vele eeuwen lang worden de meest fantastische verhalen verteld en geschreven over het “geheimzinnige” bijna mythische verdwenen kasteel Banjaert en zijn bewoners.
 
Van het huis van Albert Banjaert te Sint Agathakerk (de vroegere naam van Beverwijk) is zeer weinig bekend. Het werd verwoest in de Loonse oorlog in 1204. Albert Banjaert II stond samen met Wouter van Egmond aan de zijde van de latere graaf Willem I van Holland in zijn strijd om het graafschap Holland met de troepen van Lodewijk van Loon en Ada, dochter van de in 1203 overleden Dirk VII van Holland. Willem I wint de strijd om het graafschap. Albert II Banjaert, nog slechts eenmaal in 1215 vermeld in de historische bronnen, overlijdt in 1223 en wordt begraven bij de abdij van Egmond (Egmond-Binnen). Over de plaats van het kasteel Banjaert is volop gefantaseerd. Een van de meest bekende is een beschrijving naar de plaats van Banjaert door Ludolf Smids in zijn “Schatkamer der Nederlandse Oudheden” uit 1744. Dit betrof een locatie bij de voormalige buitenplaats Westerhout. W.J. Hofdijk heeft in 1853 zelfs een kaartje opgenomen in zijn Kennemerland balladen. Op de aangegeven locatie werd echter niets gevonden.
Jean Roefstra plaatste de locatie van kasteel Banjaert echter na een uitvoerig bronnenonderzoek met behulp van de historische, geografische en archeologische gegevens in de directe omgeving van de oude middeleeuwse kerk in Beverwijk. Een eerste verkennend archeologisch booronderzoek door de onderzoeker vond plaats in 1986. Inmiddels heeft hij vele artikelen gepubliceerd over zijn zoektocht naar dit kasteel onder andere bij het Historisch Genootschap Midden Kennemerland.
 
Tot dat jaar heeft echter geen gericht archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Men was tot die tijd niet op de hoogte van de aanwezigheid van het huis/kasteel Banjaert zowel archeologisch als historisch in de “Kerkbuurt”. Wel werden echter voor die tijd en na 1986 diverse archeologische vondsten gedaan die in verband gebracht konden worden met de periode dat Banjaert bestond. Er bestaan geen historische afbeeldingen van het kasteel, enige fantasie tekeningen berusten niet op waarheid.
 
In deze uitzending gaat Jean Roefstra in op de vragen wat er nu waar is van alle “legendarische” verhalen over Banjaert en de bewoners. Waar zou het precies gestaan moeten hebben in Beverwijk? Wat is de relatie tussen een grafelijk domeinhof en de ontwikkeling van Beverwijk en Heemskerk in de middeleeuwen?

 

Een programma van Daan de Vries jr. en Jan Camfferman van Radio Beverwijk en historisch archeoloog Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie (S.H.A).

 

RADIO BEVERWIJK
Te ontvangen op: Kabel: 104.5 FM

 

Overal online te ontvangen, zie: radio Beverwijk.