Park Oud-Haerlem gaat niet door

 

 

Heemskerk – De inrichting van het archeologisch monument Oud-Haerlem als park gaat niet door. Dat is inclusief het uitgraven van de grachten van het grote kasteel dat hier in de middeleeuwen heeft gestaan.

 

De gemeente Heemskerk ziet van het inrichtingsplan af vanwege de torenhoge kosten. De kosten vloeien voort uit de eisen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt aan openstellen en bewerken van het terrein, nu nog weiland. Vooral de verplichte opgraving van de fundamenten van het kasteel is peperduur.

 

De bedoeling was om Oud-Haerlem te betrekken bij het naastgelegen park Assumburg. Het terrein zou toegankelijk worden met schelpenpaden. De grote wens was om de grachtengordel, die zich nog steeds aftekent, uit te graven en te vullen met water. Ook stond er een uitkijktoren op de rol.

Er komt niets van terecht van het aldus zichtbaar en toegankelijk maken van het monument. Zo gauw de gemeente een spa in de grond steekt, eist de Rijksdienst allerlei onderzoeken en voorzieningen. Dat maakt het park veel te duur, ondanks de toegezegde provinciale subsidie. Voor de recreant jammer, voor archeoloog Jean Roefstra van de stichting Historische Archeologie een opluchting. Hij heeft menigmaal gepleit om het terrein met rust te laten. Het is kwetsbaar en het amper bekend wat er in de grond zit.

 

Verwoest.
Kasteel Oud Haerlem is gebouwd in 1250 en honderd jaar later verwoest. De fundamenten zijn bewaard. Volgens Roefstra is deze situatie (het type kasteelcomplex) zelfs in Europa een zeldzaamheid. De stichting Historische Archeologie heeft een boek over kasteel Oud-Haerlem in voorbereiding. Roefstra is wel voor een uitkijktoren, zij het op enige afstand van het monument. Dan kun je het reliëf van het terrein goed in vogelvlucht zien. Ook pleit hij voor een tekstbord met enige uitleg over het terrein.

 
Jan Butter.
N.H.D. 12-10-12