Afl. 76 – Prof.dr. J.G.N. Renaud (deel 1)

Historische verkenningen

Iedere maandagavond vanaf 20.00 uur

 

20 juli 2015

 

Afl. 76 – Prof.dr. J.G.N. Renaud (deel 1)

 

Jean Roefstra is als historisch archeoloog ooit de leerling/student geweest van de grootste kasteelonderzoeker die Nederland gekend heeft: prof.dr. J.G.N. Renaud.
In onze omgeving is Renaud vooral bekend geraakt door zijn opgravingen op de kasteelterreinen Oud Haerlem en Oosterwijk. Vele kasteelterreinen had hij graag willen onderzoeken, zoals; Maquette, Assumburg, Merenstein en Hoge Werfje, maar helaas kwam het door allerlei oorzaken er niet van. Vooral in Beverwijk was hij geïnteresseerd in de locatie waar ooit het kasteel Banjaert heeft gestaan. In 1986 volgde hij het nieuws van de opgraving in de Breestraat op de voet (opgraving stadskasteel). Maar Renaud was overal in het land actief en vaak buiten de landsgrenzen. Als één van de weinige deskundigen in de jaren dertig van de vorige eeuw, werd hij overal betrokken. Zelfs zijn pensionering in het begin van de jaren tachtig betekende geen einde van zijn werkzame leven, integendeel zelfs. Hij ondersteunde vele (jonge) geïnteresseerden. Niet voor niets was hij de grondlegger van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (N.J.B.G.) die bij vele opgravingen actief was. Hij zette de middeleeuwen archeologie op de kaart binnen de Nederlandse archeologie. Als jongen raakte hij geïnteresseerd in kastelen. Het kasteel Binckhorst te Voorburg had zijn jeugdige belangstelling. Niet veel later liep hij als jongeman de deur plat bij archieven om iets te weten te komen. Renaud raakte verbonden aan de dienst Monumentenzorg en later de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Talloze opgravingen en publicaties staan op zijn naam. Het is een eindeloze lijst die uit zijn passie, betrokkenheid en vooral zijn deskundigheid voort kwam. Internationaal werd hij eveneens zeer actief. Vooral in Frankrijk. Aldaar ontving hij een eredoctoraat. Nog in de jaren tachtig gaf hij college onder andere in Leiden, Utrecht en Delft. In deze jaren leerde Jean Roefstra hem kennen, vooral door zijn onderzoek naar het geslacht en het kasteel Banjaert en het domeinhof Curtis Hofland. Omdat hij destijds nog niet universitair gevormd was, nam Renaud hem onder zijn bescherming. Jean Roefstra is altijd dankbaar gebleven dat hij Renaud zijn beschermheer mocht noemen. Hij volgde zijn colleges en kreeg persoonlijk les (privatium) gedurende enige jaren. Vele onderzoeken kwamen overeen. Ook Jean hield zich bezig met de moord van Aleid van Poelgeest in 1392, en zou zelfs het kasteel van haar ouders op zijn aanwijzing opgraven in Koudekerk aan de Rijn. Maar wat hen samen intensief bezig hield was de zorg om het kasteelterrein van Oud Haerlem. Begin jaren negentig liep de strijd om het kasteelterrein zo hoog op dat Renaud in eigen persoon naar Heemskerk vertrok. Hier gaf hij een reeks van lezingen over het belang van het kasteelterrein van Oud Haerlem. Nou ja, hij vertelde wel wat….maar het fijne kwamen de plannenmakers niet te weten. In ieder geval was de boodschap duidelijk: blijf van Oud Haerlem af! In de volgende uitzending een reportage van een van zijn lezingen in Heemskerk.

 

Gast: Jean Roefstra

 

RADIO BEVERWIJK
Te ontvangen op: Kabel: 104.5 FM

 

Overal online te ontvangen, zie: radio Beverwijk.